watertalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Mainport Talenten Diner 2011

Broekman Logistics bv Plant One Keppel Verolme B.V. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. Hamburg Süd Nederland Deltalinqs TNO Royal Burger Group Argos Energies Neste Netherlands B.V. Euro Nordic Logistics B.V. Huntsman Holland BV SPIE Nederland KMR Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V.
De actieve betrokkenheid en inzet van de deelnemende bedrijven is de belangrijkste succesfactor voor dit unieke netwerkevent! Directieleden en hrm-professionals, bedankt voor uw bijdrage om de Mainport wederom positief op de kaart te zetten.
Terug naar boven

Deelnemende bedrijven

Deltalinqs

Bij onze activiteiten richten we ons op vier domeinen: milieu, veiligheid, infrastructuur en arbeidsmarkt. Op onze website noemen we ook nog de drie thema’s communicatie, economie en innovatie, maar die betreffen al deze vier domeinen. Terwijl de leden van onze ondernemersvereniging zich toeleggen op waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen en zaken doen, richten wij ons op actuele ontwikkelingen. Alles wat vanuit politiek en overheid geïnitieerd wordt en van invloed is op het Rotterdamse haven- en industriegebied, heeft onze aandacht. Zo zijn wij nauw betrokken bij de besluitvorming over de Blankenburgtunnel, bij alle ontwikkelingen van de Tweede Maasvlakte, bij de revitalisatie van de A15. Een belangrijk onderwerp is het mobiliteitsmanagement van goederen en personen. Het havengebied moet immers optimaal bereikbaar zijn. . Wij lobbyen in Den Haag en in Brussel om in Rotterdam een innovatief ondernemersklimaat te bevorderen. We zoeken samenwerking met de arbeidsmarkt om de instroom van jongeren, en dan met name vanuit de technische opleidingen (MBO niveau 3 & 4), te vergroten. Onze bemoeienis met geluid- en stofoverlast past bij onze inzet om de huidige beschikbare milieuruimte intact te houden. Via het kennisnetwerk van de Deltalinqs University, dat toegankelijk is voor al onze leden, verspreiden wij de meest actuele kennis over veiligheid en de waarborging daarvan. Belangrijke gesprekspartners in Rotterdam zijn het Havenbedrijf Rotterdam (havenbeheer), de gemeente Rotterdam en andere overheidsdiensten, zoals milieudienst, douane en overige inspectiediensten.

Huntsman Holland BV

Ons bedrijf produceert halffabricaten voor de polyurethaanindustrie. Polyurethanen zijn verwerkt in eindproducten die we allemaal dagelijks gebruiken. Denk daarbij aan matrassen, stoelen, schoenen of voetballen. Wij zijn toeleverancier voor diverse bedrijven in de isolatiemarkt. We brengen producten op de markt waardoor energiebesparend gebouwd kan worden. Ook leveren we aan de kunststof- en automobielindustrie, de schoonmaakmiddelensector, de textielindustrie, de gezondheidszorg en de verpakkingsindustrie.

GDF SUEZ Energie Nederland N.V.

GDF SUEZ Energie Nederland ziet het als zijn opdracht om van de wereld waarin we leven een wereld te maken waarin energie beschikbaar is voor iedereen; waarin energie op een duurzame en betrouwbare manier wordt geproduceerd en verbruikt, met respect voor de mens en zijn omgeving. Zo maken we van energie een bron van vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Daarom investeren wij in de gehele energiemix; door met nieuwe technologieën het rendement van bestaande energiecentrales te verhogen, door nieuwe efficiëntere en flexibeler energiecentrales te bouwen en door te investeren in hernieuwbare bronnen zoals, windenergie op land, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Op de Maasvlakte in Rotterdam bouwen we een nieuwe biomassa-/kolencentrale die tot de schoonste en efficiëntste ter wereld gaat behoren. De centrale zal in 2013 gebruiksklaar zijn en beschikt dan over de nieuwste technieken voor elektriciteitsopwekking. Op dit moment zijn we op zoek naar technisch toptalent, want deze state of the art centrale vraagt om goed gekwalificeerd technisch personeel. In een professionele omgeving met uitdagende techniek en deskundige collega’s krijg je de kans om het werken in een nieuwe elektriciteitscentrale helemaal vanaf de start mee te maken! Wij hebben jouw kennis en ervaring op het gebied van voorbereiden, plannen, begeleiden en zorgvuldig afhandelen van (onderhouds)werkzaamheden nu al nodig.

TNO

Onze activiteiten voeren we uit binnen 7 thema’s: Gezond Leven, Industriële Innovatie, Integrale Veiligheid, Energie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Informatiemaatschappij. We werken samen in drie expertisegebieden: Technical Sciences, Earth, Environmental and Life Sciences en Behavioural and Societal Sciences. Verspreid over verschillende locaties in heel Nederland werken wij met ongeveer 4000 werknemers aan onderzoek en innovatie. TNO is een non-profit organisatie. Winst investeren we direct in nieuwe innovaties. Driekwart van onze omzet komt uit marktopdrachten voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. TNO kent ook een privaat deel: TNO Bedrijven. Dit is hét TNO-onderdeel waar TNO’ers die hun gouden idee graag op de markt willen brengen hun droom kunnen realiseren.

KMR Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam

Euro Nordic Logistics B.V.

Euro Nordic biedt haar klanten de gehele logistieke keten in een geïntegreerd pakket, verdeeld over de onderdelen Logistic Services, Warehousing, Liner Agencies, Ship Agencies en Chartering. Onze grote kracht is het brede scala aan diensten dat wij onze klanten bieden, stuk voor stuk op zeer professionele wijze. Zo vult onze cargadoor de feederschepen continu met lading tussen Nederland en Noorwegen. En verzorgt de kapiteinskamer het inklaren van schepen met olie, vloeibare chemicaliën, containers, droge bulk en stukgoed. Onze expediteurs vervoeren alles wat je maar kunt bedenken over de hele wereld, van containers tot bulk. Ook opslag en verpakken van lading behoort tot ons dienstenpakket. In Moerdijk beschikken wij over 25.000 m2 opslagruimte waar wij onder andere metaal, aluminium en papier opslaan. Wij onderscheiden ons door onze servicegerichtheid. In service draait alles om communicatie en het leggen van contacten. Begrijpen wat je klant doet en waarom je klant dat doet. Wij denken echt mee met een klant. En als wij denken dat een andere oplossing beter is, dan adviseren wij dat. Juist omdat Euro Nordic breed georiënteerd is, ligt ons oplossend vermogen op een hoog niveau.

Argos Energies

De klanten van Argos, waaronder grote oliemaatschappijen, de internationale scheepvaart, handelshuizen en resellers, vertrouwen al decennia op de (product) kwaliteit en de marktgerichte aanpak van de groep. Argos wil een vooraanstaande rol spelen in de West Europese energiemarkt die onder andere door een toenemend milieubewustzijn volop in beweging is waardoor de vraag naar alternatieve energiebronnen stijgt. In de afgelopen jaren zijn biobrandstoffen uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe productgroep voor Argos. Naast een verdere uitbreiding van de huidige activiteiten, zowel in omvang als geografie, gaat Argos zich richten op een breder spectrum van emissie arme energieproducten waarbij veiligheid, duurzaamheid en milieu te allen tijde hoge prioriteit genieten. Dat kunnen ook activiteiten zijn die op het eerste gezicht niet per definitie binnen het huidige portfolio passen. Argos tracht daarnaast een speler van belang te worden in de diverse (opkomende) energyhubs van de wereld, de eerste stappen hiertoe zijn onder andere door uitbreiding in Azië en Zuid-Amerika inmiddels al genomen.  

Plant One

Your Industry, Our Expertise Plant One is in november 2009 van start gegaan en zal de komende tijd verschillende bedrijven van dienst zijn. Je kunt onze faciliteit vergelijken met een bedrijfsverzamelgebouw, alleen dan niet voor kantoren maar voor de procesindustrie. Onze hal is in grote kavels opgedeeld waar bedrijven hun pilotinstallatie kunnen testen. Het gaat om installaties die te groot zijn voor het eigen lab, maar waarvoor nog niet meteen een complete nieuwe fabriek gebouwd kan worden, omdat de techniek nog niet voldoende uitgewerkt is op grotere schaal. Het bestaan van onze testfaciliteit moet bijdragen aan een hogere procesefficiency in het Rotterdamse havengebied, en aan een snellere ontwikkeling van nieuwe fabrieken. Eerst testen bij Plant One betekent voor bedrijven een lagere investering, tijdwinst (men hoeft niet eerst zelf een testomgeving te bouwen) en een lager risico van de uiteindelijke investering in een volwaardige productiefabriek. Zo hopen wij de ontwikkelingen in duurzame procestechnologie te versnellen; hoe sneller duurzame innovaties geschikt zijn voor industriële toepassing, hoe sneller de CO2-uitstoot en de milieubelasting dalen. Die reductie van de CO2-uitstoot is voor Plant One een belangrijk doel, evenals onderwijs (we bieden ruimte voor stages, afstudeeropdrachten, promotieonderzoek), het vergroten van de werkgelegenheid, het versterken van de concurrentie van Rotterdam als vestigingsplaats voor de (bio)chemische industrie en het vergroten van kenniseconomie (door de aantrekkelijkheid voor Nederland als locatie voor R&D-programma’s te vergroten).

Hamburg Süd Nederland

Hamburg Süd Nederland gevestigd in Rotterdam, is één van de areakantoren van Hamburg Süd. Wij zijn verantwoordelijk voor Nederland, België, Zwitserland, Luxemburg en Frankrijk. Vanuit Rotterdam vertegenwoordigen wij met ongeveer 65 werknemers de Nederlandse markt en sturen we de landen in onze area aan op het gebied van container control, boekhouding en tariefstelling. Hamburg Süd onderscheidt zich vooral van andere rederijen door de focus op Noord-Zuid verbindingen. Wij hebben meerdere diensten op Zuid-Amerika, maar zijn tevens een global carrier voor vervoer van onder andere fruit en vlees in reefercontainers. Deze gekoelde cargo is ons specialisme. Hierin behoren wij qua capaciteit wereldwijd zelfs tot de top 3. Naast fruit en vlees, vervoeren wij natuurlijk alles wat in een container past. Van auto-onderdelen tot aardappelen en chemicaliën. De containers vervoeren wij van haven tot haven maar ook, als de klant dat wenst, van deur tot deur. Werken bij Hamburg Süd is afwisselend. Iedereen handelt bij ons een proces van begin tot eind zelfstandig af. Op die manier komen alle facetten van het vak voorbij.

Keppel Verolme B.V.

Wij onderhouden en verbouwen olie en gas gerelateerde schepen, zoals kraanschepen en pijpenlegger en boor- accommodatie- en produktieplatformen. In onze droogdokken kunnen we ieder zeeschip en drijvend offshore unit onderbrengen. Daarnaast houden wij ons bezig met windenergie. Momenteel bouwen we een transformator platform voor een offshore wind park. Door de wereldwijde dienstverlening van Keppel Offshore & Marine zijn wij in staat om onze klanten wereldwijd te volgen. Wij blijven dicht bij onze klanten. Onze werf heeft al aan vele prachtige projecten mogen werken. Een voorbeeld daarvan is de ombouw van een bulkcarrier in een pijpenlegger en de verbouwing van een booreiland voor gebruik in dieper water. Het is onze uitdaging om projecten in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Het verlengen van een cruiseschip in 41 dagen is hiervan een voorbeeld. Dit spectaculaire werk trok destijds veel media-aandacht. Tegelijk eren wij ook onze kleinere projecten, die vaak als resultaat hebben dat er weer andere mooie projecten uit voortvloeien. Keppel Verolme werkt voor grote spelers in de Maritieme en Olie en Gas industrie. Ook dit jaar werken we aan een aantal bijzondere projecten. Het grootste kraanschip in de wereld en een amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine hebben in het eerste kwartaal een onderhoudsbeurt in onze dokken ondergaan en zijn we bezig aan een grote verbouwing van een boorplatform in het tweede en derde kwartaal.

Royal Burger Group

Royal Burger Group verleent maritieme en logistieke diensten met haar business units Port Agencies, Logistic Services, Liner Agencies en Ferry Agencies. Port Agencies is onderdeel van het wereldwijde netwerk S5 Agency World en is verantwoordelijk voor alles wat met het binnenkomende en uitgaande schip en diens bemanning te maken heeft. Logistic Services levert diensten op het gebied van expeditie, opslag, luchtvracht, zeevracht en toegevoegde waarde logistiek. Met onze business unit Liner Agencies vertegenwoordigen wij een dertigtal rederijen waarmee we meer dan 1600 wereldwijde bestemmingen bedienen met containers, bulk en ro/ro. Eén van de grootste drie in Europa zijn wij met onze Ferry Agencies. Wij bieden ferrydiensten onder andere over de Noordzee, Het Kanaal, Middellandse Zee, Adriatische Zee en de Zwarte Zee. Binnen onze business units zijn verschillende functies mogelijk. Werk je graag op locatie? Dan is Waterklerk een prachtig beroep waarmee je mooi kunt pionieren in de haven. Bied je liever ondersteuning aan anderen? Dan is de afdeling Documentatie bij uitstek een geschikte plek. Daarnaast zijn wij natuurlijk zeer gebaat bij goede expediteurs. Mensen die het vak van A tot Z beheersen, zowel import als export. Royal Burger Group biedt fantastische kansen in de internationale handel en scheepvaart.

SPIE Nederland

Wij richten ons voornamelijk op industrie, utiliteit en infrastructuur. Daarnaast hebben we twee divisies voor Engineering en Asset Management. Afhankelijk van de wensen van de klant verzorgen wij het ontwerp, de constructie en het onderhoud van technische installaties. Daarbij kun je denken aan procesautomatisering en databekabeling, maar ook aan klimaatinstallaties, beveiligingssystemen en audiovisuele apparatuur. Bovendien is SPIE Nederland marktleider in de aanleg en het onderhoud van hoogspanningsmasten in Nederland.

Broekman Logistics bv

Broekman Logistics is meer dan 55 jaar geleden ontstaan in de Rotterdamse haven en uitgegroeid tot  een full-service logistiek dienstverlener met ca. 800 medewerkers en vestigingen in Nederland, China, India, Singapore, België, Polen en Tsjechië. Broekman is gespecialiseerd in Forwarding & Shipping, Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals. De dienstverlening van Broekman kenmerkt zich door een global reach met een personal touch.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het Havenbedrijf biedt alles wat nodig is voor de veilige en vlotte doorvoer van grondstoffen en goederen, heeft oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert doorlopend in bestaand en nieuw havengebied zoals de Maasvlakte. Onze commerciële en nautische medewerkers werken samen met onze civiel ingenieurs, economen, projectleiders, ICT-ers, juristen en HRM-ers aan de beste haven van de wereld.

Neste Netherlands B.V.

Ons doel is om de toonaangevende leverancier van brandstofoplossingen in het Oostzeegebied te zijn en te groeien in de op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde wereldwijde markt. Het bedrijf heeft het meest uitgebreide netwerk van tankstations in Finland en heeft een sterke aanwezigheid in de Baltische staten en in de regio van St. Petersburg in Rusland. Duurzaamheid vertaalt zich in actie. Neste is toegelaten tot de Dow Jones Sustainability World Index. Het bedrijf staat ook al enkele jaren achter elkaar op de Global 100 lijst van duurzame bedrijven. CDP Forrest heeft ons verkozen tot een van de bedrijven in de olie- en gasindustrie die het beste omgaan met de Forest Footprint. Neste heeft drie zakelijke markten: Olieprodukten, Hernieuwbare Producten en Oil Retail. En er zijn vier rapportagesegmenten: Oil Products, Renewable Products, Oil Retail en Others. Bij Neste werken ongeveer 5000 mensen in 15 landen. Onze productiefaciliteiten zijn gevestigd in Porvoo en Naantali in Finland, Rotterdam en Singapore. Neste-aandelen zijn genoteerd aan de NASDAQ OMX Helsinki.

Terug naar boven

Deelnemende onderwijsinstellingen

Technische Universiteit Delft

Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en van bedrijven op de campus. Met een omvang van ruim 161 hectare is de campus groter dan de binnenstad van Delft, en een van de grootste universiteitscampussen ter wereld. De campus is voorzien van een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk. De TU Delft campus heeft een groen en parkachtig karakter. Grote delen van de campus zijn daarom alleen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar. Voor de automobilist is er de campusring, een rondweg voor auto’s, om de gehele campus. Met een goede bewegwijzering op de campusring zijn de centrale parkeerterreinen goed vindbaar. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar.

Inschrijven voor het Mainport Talentendiner 2012?
Neem contact op met de heer Rob Stikkelman (r.m.stikkelman@tudelft.nl).

STC mbo college (voorheen Scheepvaart en Transport College)

Het STC mbo college  (voorheen Scheepvaart en Transport College) is een echte vakinstelling en beperkt haar aanbod in tegenstelling tot een ROC tot een paar opleidingen voor specifieke sectoren. In het geval van het STC mbo college zijn dat de sectoren die zich bezig houden met het brede werkveld van de scheepvaart, het transport en de procesindustrie. Het STC mbo college heeft scholen in Rotterdam, Brielle, Katwijk, Stellendam en Zwolle.  Het STC mbo college is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend als  enige vakschool  voor scheepvaart, logistiek en procesindustrie. Binnen het STC mbo college (voorheen Scheepvaart en Transport College) draait het om de kwaliteiten en inzet van mensen. De docenten beschikken niet alleen over theoretische kennis, maar hebben ook ruime praktijkervaring. Deze ervaring is bij het ontwikkelen van lesstof en tijdens het lesgeven altijd weer een bron van inspiratie voor de cursisten. Daarnaast werkt het STC mbo college nauw samen met het bedrijfsleven aangezien er opgeleid wordt tot een beroep in een specifieke bedrijfstak. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de opzet van de lesprogramma's, zodat we onze studenten optimaal voorbereiden op de wereld van morgen.

Inschrijven voor het Mainport Talentendiner 2012?
Neem contact op met de heer Maurice Jansen (m.jansen@stc-r.nl).

Hogeschool Inholland

Inschrijven voor het Mainport Talentendiner 2012?
Neem contact op met de heer Jan Pieters (jan.pieters@inholland.nl).

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar inmiddels 28.500 studenten aan hun carrière werken. Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen. Een instituut, dat op velerlei manieren verbonden is met de stad Rotterdam en met de regio. Dat uit zich op verschillende manieren.

Opleiding begeleider: Mevr. A. Bos

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Dankzij onze onderzoeksimpact en de kwaliteit van onze opleidingen kunnen we ons meten met de top van de Europese universiteiten. 

Inschrijven voor het Mainport Talentendiner 2012?
Neem contact op met de heer Bart Kuipers (bkuipers@ese.eur.nl).

Terug naar boven

De sponsors

KMR

De stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR) is een samenwerkingsverband van het regionale bedrijfsleven (haven en industrie), de regionale onderwijsinstellingen en lokale overheden. De Stichting KMR heeft tot doel de economische structuur te versterken middels innovatie in de kennisinfrastructuur.

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien.

Deltalinqs

Deltalinqs versterkt de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam, de duurzame ontwikkeling van het havengebied, de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van hun aangesloten bedrijven en verenigingen.

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de persoonlijke support om deze editie van het Mainport Talenten Diner tot een succes te maken.