watertalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Onafhankelijk verkenner voor nieuw luchthavenbesluit Rotterdam

15 juli 2016
Categorieën: Algemeen, HR & Arbeidsmarkt, Economie, Luchthaven

De provincie en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben Joost Schrijnen benoemd als onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Schrijnen gaat toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten.

Ongevraagd te benaderen

De verkenner gaat met ingang van half augustus 2016 het gesprek aan met gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven. Schrijnen laat weten dat mensen hem ongevraagd kunnen benaderen: “Ik sta open voor iedereen die mij iets wil meegeven om tot een goede toetsing te komen.” De verkenner wordt ondersteund door adviesbureau Twynstra Gudde.


Grote bestuurlijke ervaring

Met Schrijnen kiezen provincie en gemeenten voor een bestuurlijk adviseur met stevige wortels in de regio. In het verleden was hij onder meer hoogleraar Stedebouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft. Daarnaast vervulde hij directeursfuncties op het gebied van ruimtelijke inrichting en mobiliteit voor de gemeente Rotterdam en voor de provincie. Tegenwoordig voorziet de heer Schrijnen overheden op regionaal en nationaal niveau van bestuurlijk advies.


Planning

De verkenningsfase wordt in het najaar afgerond met een rapportage over de bevindingen. In gemeenteraden en Provinciale Staten zal vervolgens het debat plaatsvinden, waaruit zal blijken in hoeverre er draagvlak is voor groei  van de luchthaven.


Duidelijkheid in zomer 2017

De gemeenten en provincie streven ernaar om in de zomer van 2017 een gezamenlijk standpunt aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kenbaar te maken. De staatssecretaris moet zich uiteindelijk uitspreken of het Rijk in het nieuwe luchthavenbesluit een bepaalde mate van groei van Rotterdam The Hague Airport wil faciliteren, of dat de huidige omvang wordt gehandhaafd.


Reageren kan op de website van Provincie Zuid-Holland.


Bron: Provincie Zuid-Holland