Opleidingsduur
 • 2 jaar
Vooropleiding
 • MBO
Vestiging
 • Technicom Hoogvliet
Plaats
 • Hoogvliet Rotterdam
Luchttalent contact
Volg ons via:

AD Industriële automatisering (Operator D): van operator naar technoloog

Voor operators en technici op niveau 4 (bijvoorbeeld operator C) is het vaak moeilijk om zich verder te ontwikkelen in de techniek. Het volgen van een volledige hbo-opleiding Chemische Technologie duurt minimaal 4 jaar. Het alternatief is vaak een korte training of cursus op een specifiek (deel-)gebied. Een ander alternatief is de AD-opleiding Industriële automatisering Chemische technologie (voorheen Operator D). De titel AD komt uit de verenigde Staten en staat voor Associate Degree. De titel wordt internationaal gebruikt en erkend. In Nederland staat de Associate Degree gelijk aan de eerste twee jaar van het hbo. De opleiding wordt afgesloten met een door het Ministerie van Onderwijs erkend diploma. Met het Associate Degree op zak heb je de mogelijkheid om verder te leren voor een volledig hbo-diploma. Je kunt je op iedere hogeschool in Nederland inschrijven voor het derde en vierde studiejaar.

Theoretische kennis om praktische verbeteringen te realiseren

De AD-opleiding Industriële automatisering Chemische technologie heeft als doel om processen te leren analyseren en verbeteren als een procestechnoloog. De opleiding kent een stevige theoretische basis met vakken als wiskunde, natuurkunde, chemie, industriële datanetwerken, meet- en regeltechniek, PLC-systemen en verschillende natuurkundige en scheikundige verdiepingsvakken. Kennis van deze vakken helpt je om processen te doorgronden en te analyseren. Het aanbrengen van verbeteringen in processen is vaak geen zaak van het veranderen van een waarde of een instelling, maar een proces van anderen overtuigen, ideeën presenteren en uitwisselen en projectmatig verbeteringen doorvoeren. Deze vakken komen ook nadrukkelijk aan de orde in de opleiding. De opleiding wordt afgerond met een afstudeerproject dat je op je eigen werkplek uitvoert. Het afstudeerproject moet bijdragen aan het oplossen van een probleem of het doorvoeren van een verbetering. Onderdeel van het afstudeerproject is het schrijven en verdedigen van een scriptie. De werkplek is ook noodzakelijk voor de module 'Werkzaamheden eigen beroepsomgeving' waarin je leert de theorie, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt, toe te passen. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen en dat levert studiepunten op. Het is daardoor van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie.

De AD-opleiding Industriële automatisering Chemische technologie wordt vormgegeven en uitgevoerd in samenwerking met de erkende en gerenommeerde hbo-instelling Hogeschool Dirksen. Dirksen is onder meer gespecialiseerd in industriële automatisering. Technicom is vooral gespecialiseerd in procestechnologie. Deze vakgebieden samen vormen het werkveld van de technoloog van de 21e eeuw. Zowel Dirksen als Technicom hebben een moderne visie op leren en opleiden. Dat betekent dat we gebruik maken van verschillende leervormen en –technieken, altijd de koppeling maken met de werkplek en de praktijk én vooral dat we een persoonlijke benadering kiezen en intensieve begeleiding bieden.

Inhoud Opleiding

De opleiding Industriële automatisering kent een stevige theoretische basis met belangrijke vakken voor de moderne technoloog. De opleiding wordt afgerond met een afstudeerproject. Het afstudeerproject moet bijdragen aan het oplossen van een probleem of het doorvoeren van een verbetering binnen de eigen organisatie.

De theorievakken bestaan uit:

 • procestechniek
 • fysische en organische chemie
 • apparaten in de procesindustrie
 • basis programmeren, PLC systemen en databases
 • elektriciteitsleer
 • thermodynamica
 • fysisch transport
 • reactorkunde

Kosten:
 • Klassikaal: €7.500,- per jaar

Subsidie: de AD opleiding industriële automatisering komt in aanmerking voor verschillende Subsidieregelingen die op kunnen lopen tot € 5.200,-- per jaar. Neem voor meer informatie over de regelingen die van toepassing zijn contact met ons op.

Starten met de AD opleiding Industriële automatisering? Belangrijk om te weten:

 • Starten is alleen mogelijk met een relevant mbo-diploma op niveau 4 (bijvoorbeeld operator C).
 • Voor de start van de opleiding wordt een intake afgenomen.
 • De subsidieregeling praktijkleren en subsidie vanuit de vraagfinanciering zijn van toepassing.
 • Het doen van een afstudeerproject en het schrijven van een eindscriptie (onder intensieve begeleiding) staat centraal in het tweede opleidingsjaar.
 • Voor het afstudeerproject is een werkplek nodig waar het project kan worden uitgevoerd.
 • Toetsing vindt plaats door beoordeling van de eindscriptie en middels examens en praktijkopdrachten. Iedere module wordt afgesloten met een examen.
 • Tijdens de AD-opleiding Industriële Automatisering zijn 120 hbo-studiepunten te behalen (ECTS)
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend Associate Degree-getuigschrift.
 • Het behaalde AD-getuigschrift van Hogeschool Dirksen is een landelijk erkend diploma en komt overeen met de eerste twee jaar van het hbo. Het AD-getuigschrift geeft toegang tot het derde en vierde leerjaar van een hbo-instelling.
Technicom