Opleidingsvorm
 • beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Opleidingsniveau
 • MBO-3
Opleidingsduur
 • 2 jaar
Beroepen
 • Allround Operator
 • Procesoperator
Vestigingen
 • Technicom Hoogvliet
 • Technicom Heerenveen
 • Technicom Limburg
 • Technicom Nijmegen
 • Technicom Zeeland (Terneuzen)
 • Technicom Amsterdam
Plaatsen
 • Hoogvliet Rotterdam
 • Heerenveen
 • Elsloo (LI)
 • Nijmegen
 • Terneuzen
 • Diemen
Luchttalent contact
Volg ons via:

Operator B - Een vakman die alles onder controle heeft

Het overzien van het totale proces om zodoende productieprocessen in de dagelijkse praktijk goed te beheersen is essentieel in het werk van een procesoperator. Dat vraagt om begrip van het functioneren van installaties en machines maar ook om inzicht in de rol die een procesoperator speelt in het goed laten verlopen en bewaken van productieprocessen in een fabriek. Zowel uit veiligheidsoogpunt als uit economisch en milieutechnisch oogpunt. Onze opleiding operator B helpt uw medewerker bij het beter analyseren van productieprocessen, bij het zien van mogelijkheden voor het verbeteren van processen en bij het uitvoeren van meer complexe taken als allround operator. Dat maakt van uw medewerker een verantwoordelijke technicus die processen overziet.

Een realistische procesoperator opleiding die het beste uit de cursist haalt

De opleiding Operator B (mbo-bbl niveau 3) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Het programma van de Operator B bestaat uit een basisdeel dat voor iedereen hetzelfde is. In het profieldeel kan een keuze gemaakt worden tussen Procesoperator B en Mechanisch Operator B. De cursist kiest ook twee keuzedelen. Hiermee kan de opleiding een bedrijfs- of branche-specifiekere invulling krijgen. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk.

Inhoud opleiding

In de opleiding Operator B zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • veiligheid en milieu
 • proces- en productkennis
 • procesvoorbereiding
 • productkwaliteit
 • procesopstart
 • procesbediening en bewaking
 • afronding en overdracht werkzaamheden
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoud
 • bewaking geautomatiseerde processen


In de opleiding Operator B kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk).


Kosten:

 • Klassikaal: €5.995,-
 • Individueel: €5.750,-
 • Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Operator B komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Starten met de Operator B opleiding? Belangrijk om te weten:

 • Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding.
 • Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau.
 • Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
 • Subsidieregeling Praktijkleren kan worden aangevraagd.
 • Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, reflectiegesprekken en proeven van bekwaamheid.
 • Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap.
 • Met het diploma Operator B kan de cursist doorstromen naar de Operator C opleiding (mbo-bbl niveau 4).
Technicom