Opleidingsvorm
 • beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Opleidingsniveau
 • MBO-4
Opleidingsduur
 • 2 jaar
Vooropleiding
 • VAPRO B
Beroep
 • Procesoperator
Vestigingen
 • Technicom Hoogvliet
 • Technicom Heerenveen
 • Technicom Limburg
 • Technicom Nijmegen
 • Technicom Zeeland (Terneuzen)
 • Technicom Amsterdam
Plaatsen
 • Hoogvliet Rotterdam
 • Heerenveen
 • Elsloo (LI)
 • Nijmegen
 • Terneuzen
 • Diemen
Luchttalent contact
Volg ons via:

Operator C: een volwaardig gesprekspartner die verbetervoorstellen doet

Minder ervaren collega-operators begeleiden, kritisch kijken naar werkprocessen en zinvolle verbetervoorstellen doen; dat zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de operator C. Met de Technicom procesoperator C opleiding vergroot uw medewerker zijn of haar kennis en inzicht in procestechniek en productieprocessen. Daarnaast verdiept de cursist zich specifiek in een zelf gekozen richting, zoals logistiek, milieu, energie, optimalisatiemethoden, veiligheid of optimalisatie van teamprestaties. Een operator procestechniek die onze opleiding Operator C heeft gevolgd, weet hoe een goede balans bewaard kan worden tussen economische belangen, veiligheid en milieubewustzijn in het productieproces. Hij of zij kan risico’s en belangen tegen elkaar afwegen en durft beslissingen te nemen: een serieuze gesprekspartner die signaleert, analyseert en initiatief neemt.

Een procesoperator C opleiding waarin mensen zich ontwikkelen tot taakvolwassen operators

De Technicom opleiding Operator C (mbo-bbl niveau 4) is een tweejarig diepgaand vervolg op de opleiding Operator B. Naast verdieping in de algemene vakken uit de Operator B opleiding, verdiept de cursist zich in het eigen vakgebied door het volgen van een keuzevak. Docenten met relevante praktijkervaring verzorgen de lessen, met door Technicom zelf ontwikkeld lesmateriaal. Dat houdt onze opleiding Operator C realistisch, functioneel en actueel. Het opleidingsprogramma vraagt om een flinke dosis inzet van de cursisten. Zo staat het tweede leerjaar in het teken van het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. Daar helpen wij onze cursisten graag bij. Bijvoorbeeld door vaardigheden te ontwikkelen als analyseren, presenteren, gespreksvoering en schrijven, in workshops die een onderdeel zijn van het programma. Deze vaardigheden komen niet alleen van pas tijdens de opleiding, maar ook in het dagelijks werk. Zo ontwikkelt uw medewerker zich met recht tot een taakvolwassen operator.

Inhoud opleiding

In de opleiding Operator C zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • beheersen van het productieproces
 • meewerken aan procesverbeteringen
 • plannen en begeleiden
 • productkwaliteit
 • uitvoeren van een onderzoeksopdracht


In de opleiding Operator C kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, statistiek, natuurkunde, scheikunde, procestechniek en procesbeheersing.


Kosten:

 • Klassikaal: €6.695,-
 • Individueel: €6.460,-
 • Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Operator C komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Starten met de Operator C opleiding? Belangrijk om te weten:

 • Starten is alleen mogelijk met een volwaardig diploma Operator B of aantoonbaar Operator B niveau.
 • Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
 • Subsidieregeling Praktijkleren kan worden aangevraagd.
 • Het doen van onderzoek en het schrijven van een eindscriptie (onder intensieve begeleiding) staat centraal in het tweede opleidingsjaar.
 • Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, een beoordeling van de eindscriptie.
 • Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands, Engels en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.
 • Met het diploma Operator C kan de cursist instromen in opleidingen als AD Industriële automatisering (Operator D )Operations Management of Middelbaar Veiligheidskundige.
Technicom