Opleidingsduur
  • 1 jaar
Beroep
  • Procesoperator
Luchttalent contact
Volg ons via:

Praktijkopleiding: van theoriecertificaat naar operator mbo-diploma

Kennis komt pas echt tot leven in de praktijk. De praktijkopleidingen Operator A, B en C van Technicom zijn bedoeld voor iedereen die al een theoriecertificaat heeft en nu het volledige mbo diploma wil halen. De functieopdrachten en praktijkproeves zijn identiek aan die van de volledige mbo opleiding Operator A, B of C. In de praktijkopleiding worden competenties ontwikkeld die een operator nodig heeft in de praktijk. Onze praktijkopleiding is zo vormgegeven dat ze aansluiten bij de dagelijks werkzaamheden van een operator. De kennis uit de theorieopleiding wordt direct toegepast in de praktijk. De cursist leert zo beter installaties bedienen en processen beheersen en analyseren.

Operator praktijkopleiding om kennis te laten werken

De praktijkopleiding wordt uitgevoerd op het bedrijf. De opleiding wordt doorlopen aan de hand van functieopdrachten. Dit zijn praktijkgerichte opdrachten die op en om de werkplek uitgevoerd dienen te worden. Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door een mentor uit het bedrijf en een praktijkbegeleider van Technicom. De praktijkbegeleider van Technicom bezoekt de cursist geregeld op de werkplek, bewaakt de voortgang, bespreekt de inhoud met cursist en mentor en bereidt de cursist voor op praktijkproeves. De praktijkopleiding van de operator A opleiding en de operator B opleiding bestaan uit een aantal functieopdrachten. De operator C praktijkopleiding bestaat uit functieopdrachten, een aantal workshops en een onderzoeksopdracht. De opdrachten en de scriptie zijn erop gericht om kennis in de praktijk toe te passen.

Kosten

  • Operator A praktijk: €2.460,-
  • Operator B praktijk: €2.460,-
  • Operator C praktijk: €3.080,-

Starten met een praktijkopleiding? Belangrijk om te weten:

  • Starten met de Operator A of B praktijkopleiding is mogelijk met een theoriecertificaat voor de Operator A en B opleiding.
  • Starten met de Operator C praktijkopleiding is mogelijk met een Operator B diploma en een Operator C theoriecertificaat.
  • Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
  • Toetsing vindt plaats door praktijkopdrachten, reflectiegesprekken en proeven van bekwaamheid.
  • Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands, Engels (alleen voor C), Rekenen, de verplichte keuzedelen en bovendien te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.
Technicom