Opleidingsvorm
  • Voltijd
Opleidingsniveau
  • Bachelor
Opleidingsduur
  • 4 jaar
Vestigingen
  • Academieplein
  • RDM Rotterdam
Plaatsen
  • Rotterdam
  • Rotterdam
Luchttalent contact
Volg ons via:

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan veilig, duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in de stad.

Watermanagers zijn hard nodig want bescherming tegen overstroming, beschikbaarheid van drinkwater, een goed werkende riolering en mooi water om aan te werken, wonen of recreëren is belangrijk voor iedereen. Als gevolg van de klimaatveranderingen en bevolkingsgroei krijgen vooral laagliggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze waterproblemen en het benutten van kansen die het water biedt. Je kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en het klimaatbestendig inrichten van de stad.

Als Rotterdamse watermanager leer je watervraagstukken in de stad op te lossen. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar het watersysteem en de waterkwaliteit (deltatechniek), water een plek leert geven in een drukbebouwde stad (deltadesign) en rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van belanghebbenden (deltagovernance).

Studenten die voor Watermanagement kiezen hebben een brede interesse die voornamelijk uitgaat naar waterproblemen, maar ook naar het duurzaam inrichten van de stad en het klimaat.

Beroepen

Traditioneel zijn er waterontwerpers, deltatechnologen en omgevingsmanagers. Bij ons word je waterontwerper, deltatechnoloog en omgevingsmanager in één met als specialisatie Stedelijk Waterbeheer. Als watermanager kun je aan de slag bij verschillende soorten bedrijven en instellingen en zijn er verschillende beroepsmogelijkheden. Zo kun je na deze studie aan de slag als watermanager bij overheden, adviesbureaus, belangenorganisaties of als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld als adviseur, onderzoeker, ontwerper, modelleur of projectmanager. Watermanagement is internationaal van belang, dus je kunt in Nederland aan de slag, maar ook in het buitenland.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over deze opleiding op de knop ‘aanmelden’.