Opleidingsvormen
  • beroepsopleidende leerweg (bol)
  • beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Opleidingsniveau
  • MBO-4
Opleidingsduur
  • 4 jaar
Vestiging
  • Edisonweg, Vlissingen
Plaats
  • Vlissingen
Luchttalent contact
Volg ons via:
Als technicus engineering elektrotechniek ben je de ontwikkelaar van de gehele installatie, gericht op elektrotechniek en elektronica. Denk aan het realiseren van de verlichtingsinstallatie op een kantoor, een geluidsinstallatie voor een nieuwe fabriek of bewakingsinstallatie op een groothandelsbedrijf maar bijvoorbeeld ook het opwekken van groene energie met zonne-energie of windturbines. Overal waar toepassingen van elektrotechniek nodig zijn, of wordt opgewekt, wordt jouw kennis benut. Dat betekent: in overleg gaan, met jouw berekeningen komen, uitwerken in een ontwerp en een plan, het organiseren van het hele project en iedereen daarin aansturen. Boeiend en afwisselend, omdat je voortdurend met heel verschillende opdrachtgevers aan de slag gaat en steeds op andere locaties komt.

Opbouw

Alles is er opgericht om je tijdens de praktijk zo goed mogelijk te begeleiden. Zo zijn lessen / opdrachten zodanig dat deze aansluiten op de werkzaamheden welke je binnen het bedrijfsleven kunt verwachten. De vakdocenten benutten hun kennis en vaardigheden uit het bedrijfsleven om je optimaal voor te bereiden op je toekomst als vakman of -vrouw. 

Het bedrijfsleven is kind aan huis bij het College voor Techniek en Design. Regionale bedrijven denken mee over zaken als de opleidingsopzet, jouw gewenste praktijkvaardigheden en je benodigde kennis. Samen met het bedrijfsleven zorgt het College voor Techniek en Design voor boeiend, praktijkgericht en modern onderwijs.

Na de opleiding

Na deze niveau 4-opleiding kun je aan het werk als technicus engineering elektrotechniek, of kun je doorstromen naar het hbo. Vanaf schooljaar 2014-2015 is er echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. 

Meer informatie

Klik voor meer informatie over deze opleiding op de knop aanmelden.