Opleidingsvorm
  • Voltijd
Opleidingsniveau
  • Bachelor
Opleidingsduur
  • 4 jaar
Vestiging
  • Leeuwenburg
Plaats
  • Amsterdam
Luchttalent contact
Volg ons via:

Bachelor, voltijd

De leerroute Civiele Techniek maakt deel uit van de opleiding Built Environment. Deze leerroute richt zich op het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van infrastructurele bouwwerken. Bruggen, waterkeringen, auto-, spoor- en waterwegen, havens, vliegvelden en tunnels. De opleiding Built Environment bestaat verder uit de leerroutes Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde.

Studieprogramma

Civiele Techniek is een leerroute met veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn er excursies en gastdocenten die komen vertellen over hun ervaringen en projectopdrachten.

Je vindt het belangrijk dat iedereen op een prettige manier kan wonen, werken, reizen en recreëren en je wilt daar graag je bijdrage aan leveren. Je bent goed in technische vakken, kunt goed met anderen samenwerken en wil niet de hele dag achter je bureau zitten. Want als civieltechnisch ingenieur ben je regelmatig aanwezig bij de uitvoering van allerlei grote projecten, zoals bij de aanleg van een tunnel, eiland of waterkering. Als je een goede civieltechnisch ingenieur wilt worden, is een brede vakkennis van de civiele techniek nodig, aangevuld met diepgaande kennis op het gebied van de door jouw gekozen afstudeerrichting. 

Beroepsmogelijkheden

Omdat de opleiding Built Environment de inhoud van haar opleiding afstemt op nieuwe rollen in de snel veranderende wereld van van bouwwerken, vastgoed en gebieden, ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Als civiel technicus ontwerp je alle essentiële infrastructurele onderdelen van de wereld om ons heen: autowegen, spoorwegen, waterwegen, bruggen, tunnels, dijken, sluizen, viaducten en rioleringsnetten. Uiteraard zorg je er ook voor dat deze duurzaam en veilig zijn. Zo is het feit dat Nederlanders kunnen wonen en werken in een waterrijk land zonder te verdrinken, voor een groot deel aan civiel technici te danken.

Na je studie kun je aan de slag bij een ingenieurs- of adviesbureau (waar je ontwerpt, en advies geeft aan verschillende opdrachtgevers), bij een aannemer (werkvoorbereiding of uitvoering van bijvoorbeeld een snelweg of een kademuur) of bij een waterschap, gemeente of Rijkswaterstaat (waar je je onder andere bezighoudt met bouwplannen, waterbeleid of veiligheid tegen overstromingen).

Meer informatie

Klik voor meer informatie over deze opleiding op de knop aanmelden.