watertalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat

Branche: Onderhoud, Reparatie en Inspectie

 

Wie zijn wij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie.

De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk.

Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Leefomgeving en Transport bevindt zich in een fase van verandering. Dat heeft invloed op de samenwerking tussen en met de verschillende onderdelen. Tijdens een eventueel gesprek ontvang je hier desgewenst nadere informatie over. Binnen de portefeuille Vergunningverlening werk je bij het marktvenster Rail en Luchtvaart en maak je onderdeel uit van het team Luchtvaart Infra.

De huidige werkorganisatie is zo ingericht, dat alle vergunningverleningsprocessen verlopen via één portefeuille. Binnen de inspectie is de samenwerking met andere onderdelen intensief. Naast het reguliere werk gaat veel aandacht uit naar het optimaliseren van werkprocessen. Met als uitgangspunt dat we dienstverlenend zijn en het de aanvrager van een vergunning zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk willen maken.

Het luchtvaartveiligheidsbeleid wordt sterk internationaal bepaald en gestandaardiseerd. Wereldwijd door de International Civil Aviation Organisation en in Europa door de Europese Unie en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Onze luchtvaartinspecties beschikken over het certificaat IS09001-2015.